Messias-Herders-Last-Het-Volk-Des-Heeren-Te-Weiden-Gepaart-Met-En-Allerheerlykste-Belofte-Van-Gods-Getrouwigheid-Betoogt-in-Een-Afscheids-Reden-Van-Over-Micha-7-vs-14-D-9-Oct-1763 22,00 EUR*